PTW Trade Sp. z o. o. dostarcza innowacyjne systemy pomiaru zużycia wody, zapewniające odczyt on-line. Tworzy to możliwość pełnej kontroli zużycia zarówno przez odbiorcę indywidualnego, grupowego, jak i dostawców wody. Obydwie strony mają w tym wspólny interes, albowiem pomiar zużycia wody jest bardzo dokładny i dostępny on-line. Daje to pożytki nie tylko ekonomiczne, ale także, korzyści ekologiczne. Racjonalizację zużycia. Dobra powszechnego, które z wolna, ale nieuchronnie staje się deficytowym. Tworzy także możliwość „bezkontaktowego”, czyli bezpiecznego z punktu widzenia epidemicznego,  odczytu, a także sterowania przez odbiorcę zużyciem wody z wygodnym wykorzystaniem własnego smartfona.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają użytkownikowi na ciągłą kontrolę zużycia. Także wtedy, gdy jest on daleko poza miejscem poboru wody. Na urlopie lub w delegacji. Proponowany przez nas rozwiązania pozwalają bowiem nie tylko na monitorowanie zużycia, poboru wody. Umożliwiają gromadzenie wszystkich danych na ten temat przez wiele lat, ale także sygnalizują niekontrolowane wycieki i pozwalają na zdalną, poprzez smartfona, ingerencję w swój punkt odbioru. Np. zamknięcie zaworu dopływowego.

Natomiast dostawcom wody, przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, oraz samorządom lokalnym daje możliwość ciągłego, on-line, odczytu zużycia wody przez wszystkich konsumentów, a następnie naliczania opłat za dostawę wody i odprowadzone ścieki w oparciu o realną konsumpcję. Pozwala także na bieżącą obserwację sytuacji u odbiorcy i sygnalizowanie mu zdarzeń nadzwyczajnych (np. przeciek, niedomknięty kran itd.).  

Rozwiązania nasze w zakresie wodomierzy różnych typów oraz ich zdalnego odczytu oparte są o najwyższej jakości wodomierze firmy Bylan z wbudowanymi do nich modułami radiowymi. Zapewniają one dokładny, bezpieczny, bo bezkontaktowy, tani i wygodny odczyt, niezależnie od ilości odbiorców.

Spółka specjalizuje się w upowszechnianiu i wdrażaniu w Polsce innowacyjnych systemów pomiaru zużycia wody. Jest wyłącznym przedstawicielem firmy Bylan w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Nasza oferta jest szyta na miarę według zapotrzebowania klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do składania zapytań: