Oferta

Produkty_____

Proponowane rozwiązania oparte są o szeroką gamę nowoczesnych wodomierzy firmy Bylan i możliwości zdalnego ich odczytu.  Charakteryzują się precyzja, trwałością i łatwością obsługi.  Są  niezawodne i niskokosztowe w eksploatacji.

Wodomierze suchobierzne

Wodomierze mokrobierzne

Wodomierze przemysłowe
Wodomierze przedpłatowe
Stoły pomiarowe

AMR systemy zdalnego odczytu

Wodomierze do wody ciepłej
Wdomierze objętościowe
Wodomierze z wyjściem impulsowym

Wodomierze irygacujne

Ciepłomierze ultradźiękowe
Ciepłomierze ultradźwiękowe