Kategorie
Centrum wiedzy

Mobilny system zdalnego odczytu AMR

Opis mobilnego zdalnego
odczytu AMR

Zasadniczo system posiada dwie metody odczytu. Odczyt liczników poprzez komputer kieszonkowy (PDA) przez pracownika lub systemu w samo- chodzie z wykorzystaniem komputera. Mobilny system odczytu wodomierzy zbiera i zapisuje dane w pamięci lokalnej. W centrum wodociągowym odczyty są przesyłane do systemu głównego z komputera podręcznego. Zaraz po udanym procesie transmisji rozpoczyna się procedura rozliczeniowa. System składa się z trzech głównych części: wodomierza, czytnika mobilnego i oprogramowania systemowego.

Korzyści z mobilnego odczytu

System nie zawiera żadnych skomplikowanych urządzeń, nie wymaga okablowania, dostępu do inter- netu lub koncentratora. Mobilny system AMR wykorzystuje tylko RF (Radio Frequency) do komunikacji. Nie jest konieczna inna częstotliwość, dzięki czemu system jest opłacalny w porównaniu z innymi rozwiązaniami AMR.

Struktura działania mobilnego systemu odczytu

  1. Otrzymanie odczytu licznika
  2. Przesłanie odczytu do centralnego systemu
  3. Dostęp klienta do danych poprzez internet
  4. Zdalna kontrola zaworów w przypadku braku płatności
  5. Rachunek za zużycie