Kategorie
Centrum wiedzy

AMR Systemy zdalnego odczytu

Opis systemu AMR

Technologia zdalnego odczytu firmy Baylan pozwala uzytkownikom odczyt wodomierzy, bez koniecznosci wchodzenia do domu. Technologia pozwala takze uzytkownikom odciecie dopływu wody, jesli jest to konieczne.

Konsumenci nie sa dłuzej niepokojeni przez osoby, które nachodza ich domy w celu odczytu wodomierzy i to stanowi główna zalete systemu. System zdalnego odczytu Baylan opiera sie na dwóch aplikacjach: na mobilnym zdalnym odczycie i odczycie GPRS.

Korzysci systemu AMR

Jest to o wiele łatwiejsze i szybsze rozwiazanie do odczytu wodomierzy. Gdy spadna koszty odczytu, zaczna rosnac korzysci. Korzysci z systemu obejmu- ja zmniejszenie kosztów pracy, łatwiejsze wystawian- ie rachunków, efektywne zarzadzanie konsumentami: ich płatnosciami, naleznosciami, fakturami i stanem zaworów.

System posiada nielimitowana ilosc wodomierzy,które moga byc zamontowane w sieci.

Pracownicy maja szanse działac szybciej w przypad- ku uszkodzenia lub nielegalnego poboru wykrytego w infrastrukturze wodociagowej. Przychody wzrastaja wraz ze wzrostem umiejetnosci zarzadzania.

System cyfrowy zapobiega powstawaniu błedów przy odczytach. Zuzycie wody moze byc obserwowane i zarzadzane w sposób wiarygodny. System zdalnego odczytu umozliwia dostep do biezacego stanu zuzycia wody w kazdej chwili.

Oprogramowanie AMR

Kazdy uzytkownik ma swój login, zdefiniowany przez siebie i hasło, dzieki czemu ma wglad do danych zgodnie z poziomem autoryzacji. Uzytkown- icy moga zarzadzac całym systemem, jak równiez stanami liczników, statystykami. System umozliwia tworzenie bogatych raportów.