Kategorie
Bez kategorii

Inteligentne wodomierze

Nasza firma dostarcza innowacyjne systemy pomiaru zużycia wody, zapewniające odczyt on-line. Tworzy to możliwość pełnej kontroli zużycia wody zarówno przez odbiorcę, indywidualnego i/lub grupowego  jak i dostawcy wody. Obydwie strony mają w tym wspólny interes. Dokładny pomiar. Daje to pożytki nie tylko ekonomiczne, ale także, równie ważne, korzyści ekologiczne. Racjonalizację zużycia wody, dobra powszechnego, które zwolna ale nieuchronnie staje się deficytowym. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają użytkownikowi na ciągłą kontrolę zużycia. Także wtedy, gdy jest on daleko poza miejscem poboru wody. Na urlopie lub w delegacji. Pozwalają bowiem nie tylko na monitorowanie zużycia, poboru wody. Pozwalają gromadzić informacje o zużyciu wody przez wiele lat, a także sygnalizują niekontrolowane wycieki i umożliwiają zdalną, przez smartfona, na ingerencję w swój punkt odbioru, np. zamknięcie zaworu dopływowego.

Natomiast dostawcom wody, przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji,  dają możliwość ciągłego odczytu jej zużycia przez wszystkich konsumentów. Łatwe naliczania opłat za dostawę wody i odprowadzone ścieki w oparciu o realne zużycie. Pozwalają także na bieżącą obserwację sytuacji u odbiorcy i sygnalizowanie zdarzeń nadzwyczajnych (np. przeciek, niedomknięty kran).  

Proponowane rozwiązania oparte są o szeroką gamę nowoczesnych wodomierzy firmy Bylan i możliwości zdalnego ich odczytu.  Charakteryzują się precyzja, trwałością i łatwością obsługi.  Są  niezawodne i niskokosztowe w eksploatacji.

Sprawdzone  przez polskie firmy dystrybucyjne wody.