Kategorie
Centrum wiedzy

Mobilny system zdalnego odczytu AMR

Opis mobilnego zdalnego
odczytu AMR

Zasadniczo system posiada dwie metody odczytu. Odczyt liczników poprzez komputer kieszonkowy (PDA) przez pracownika lub systemu w samo- chodzie z wykorzystaniem komputera. Mobilny system odczytu wodomierzy zbiera i zapisuje dane w pamięci lokalnej. W centrum wodociągowym odczyty są przesyłane do systemu głównego z komputera podręcznego. Zaraz po udanym procesie transmisji rozpoczyna się procedura rozliczeniowa. System składa się z trzech głównych części: wodomierza, czytnika mobilnego i oprogramowania systemowego.

Korzyści z mobilnego odczytu

System nie zawiera żadnych skomplikowanych urządzeń, nie wymaga okablowania, dostępu do inter- netu lub koncentratora. Mobilny system AMR wykorzystuje tylko RF (Radio Frequency) do komunikacji. Nie jest konieczna inna częstotliwość, dzięki czemu system jest opłacalny w porównaniu z innymi rozwiązaniami AMR.

Struktura działania mobilnego systemu odczytu

  1. Otrzymanie odczytu licznika
  2. Przesłanie odczytu do centralnego systemu
  3. Dostęp klienta do danych poprzez internet
  4. Zdalna kontrola zaworów w przypadku braku płatności
  5. Rachunek za zużycie
Kategorie
Centrum wiedzy

Stały system zdalnego odczytu GPRS

Opis sieci zdalnego odczytu

System składa sie z wodomierzy AMR, koncentratorów (RF i GPRS) oraz centralnego systemu. Stały system sieci zdalnie zbiera dane pomiarowe  za pomoca czestotliwosci radiowej i wysła je do centralnego systemu komputerowego za pomoca GPRS.

Korzysci ze stałego systemu sieci

Stały system sieci zapewnia łatwy w obsłudze, szyb- szy i tanszy odczyt. System moze byc zarzadzany wszedzie tam, gdzie jest dostep do internetu.

Stany wodomierza mozna zaobserwowac wszedzie, niezaleznie od aktualnej pozycji.

Inna zaleta systemu jest poprawa obsługi klienta. Klienci moga zarzadzac swoim zuzyciem wody, maja  wglad  do  faktur,  naleznosci,  płatnosci  itp.  z poziomu internetu przy uzyciu własnego hasła.

Zdalny odczyt działa w technologii RF i GPRS i nie korzysta z zadnego uciazliwego okablowania. System jest konkurencyjny cenowo w porównaniu do innych technologii AMR.

Struktura działania stałego systemu zdalnego odczytu

  1. Otrzymanie odczytu licznika
  2. Przesłanie odczytu do centralnego systemu
  3. Dostep klienta do danych poprzez internet
  4. Zdalna kontrola zaworów w przypadku braku płatnosci
  5. Rachunek za zuzycie
Kategorie
Centrum wiedzy

AMR Systemy zdalnego odczytu

Opis systemu AMR

Technologia zdalnego odczytu firmy Baylan pozwala uzytkownikom odczyt wodomierzy, bez koniecznosci wchodzenia do domu. Technologia pozwala takze uzytkownikom odciecie dopływu wody, jesli jest to konieczne.

Konsumenci nie sa dłuzej niepokojeni przez osoby, które nachodza ich domy w celu odczytu wodomierzy i to stanowi główna zalete systemu. System zdalnego odczytu Baylan opiera sie na dwóch aplikacjach: na mobilnym zdalnym odczycie i odczycie GPRS.

Korzysci systemu AMR

Jest to o wiele łatwiejsze i szybsze rozwiazanie do odczytu wodomierzy. Gdy spadna koszty odczytu, zaczna rosnac korzysci. Korzysci z systemu obejmu- ja zmniejszenie kosztów pracy, łatwiejsze wystawian- ie rachunków, efektywne zarzadzanie konsumentami: ich płatnosciami, naleznosciami, fakturami i stanem zaworów.

System posiada nielimitowana ilosc wodomierzy,które moga byc zamontowane w sieci.

Pracownicy maja szanse działac szybciej w przypad- ku uszkodzenia lub nielegalnego poboru wykrytego w infrastrukturze wodociagowej. Przychody wzrastaja wraz ze wzrostem umiejetnosci zarzadzania.

System cyfrowy zapobiega powstawaniu błedów przy odczytach. Zuzycie wody moze byc obserwowane i zarzadzane w sposób wiarygodny. System zdalnego odczytu umozliwia dostep do biezacego stanu zuzycia wody w kazdej chwili.

Oprogramowanie AMR

Kazdy uzytkownik ma swój login, zdefiniowany przez siebie i hasło, dzieki czemu ma wglad do danych zgodnie z poziomem autoryzacji. Uzytkown- icy moga zarzadzac całym systemem, jak równiez stanami liczników, statystykami. System umozliwia tworzenie bogatych raportów.

Kategorie
Bez kategorii

Inteligentne wodomierze

Nasza firma dostarcza innowacyjne systemy pomiaru zużycia wody, zapewniające odczyt on-line. Tworzy to możliwość pełnej kontroli zużycia wody zarówno przez odbiorcę, indywidualnego i/lub grupowego  jak i dostawcy wody. Obydwie strony mają w tym wspólny interes. Dokładny pomiar. Daje to pożytki nie tylko ekonomiczne, ale także, równie ważne, korzyści ekologiczne. Racjonalizację zużycia wody, dobra powszechnego, które zwolna ale nieuchronnie staje się deficytowym. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają użytkownikowi na ciągłą kontrolę zużycia. Także wtedy, gdy jest on daleko poza miejscem poboru wody. Na urlopie lub w delegacji. Pozwalają bowiem nie tylko na monitorowanie zużycia, poboru wody. Pozwalają gromadzić informacje o zużyciu wody przez wiele lat, a także sygnalizują niekontrolowane wycieki i umożliwiają zdalną, przez smartfona, na ingerencję w swój punkt odbioru, np. zamknięcie zaworu dopływowego.

Natomiast dostawcom wody, przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji,  dają możliwość ciągłego odczytu jej zużycia przez wszystkich konsumentów. Łatwe naliczania opłat za dostawę wody i odprowadzone ścieki w oparciu o realne zużycie. Pozwalają także na bieżącą obserwację sytuacji u odbiorcy i sygnalizowanie zdarzeń nadzwyczajnych (np. przeciek, niedomknięty kran).  

Proponowane rozwiązania oparte są o szeroką gamę nowoczesnych wodomierzy firmy Bylan i możliwości zdalnego ich odczytu.  Charakteryzują się precyzja, trwałością i łatwością obsługi.  Są  niezawodne i niskokosztowe w eksploatacji.

Sprawdzone  przez polskie firmy dystrybucyjne wody. 

Kategorie
Bez kategorii

Smart Grid

Smart Grid to rozwiązanie, które zapewnia stały, przepływ  informacji między inteligentnym licznikiem, a systemem monitorowania. Jest odpowiedzią na potrzebę wydajnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zarządzania gospodarką wodną..